Įmonės kultūra

1.Atsakomybė darbuotojams
Išnaudokite visas kiekvieno darbuotojo individualias galimybes
Pasamdykite ir reklamuokite tinkamus žmones
Puoselėti ir skatinti individualių profesinių įgūdžių ugdymą
Pateikite nuolatinį konstruktyvų grįžtamąjį ryšį
Skatinkite darbuotojus diegti naujoves ir keistis

2.Atsakomybė komandai
Sukurkite teigiamą darbo aplinką
Skatinkite komandinį darbą
Nustatykite ir apdovanokite puikius rezultatus
Siūlykite konkurencingą atlygio ir naudos paketą
Skatinkite nuolatinį dvipusį ryšį

3.Atsakomybės klientams
Tegul klientas jaučiasi patenkintas
Suprasti kliento viziją ir strategiją
Nuolat tobulinkite savo produktus, paslaugas ir vertybes
Numatyti ir patenkinti klientų poreikius
Sukurti veiksmingus klientų ir tiekėjų aljansus

4. Atsakomybė įmonei
Norėdami plėtoti savo verslą
Pagerinti ilgalaikį pelningumą
Išplėskite savo verslo ir klientų mastą
Nuolat investuokite į naujus produktus, paslaugas ir palaikymą

5.Atsakomybė visuomenei
Etikos praktikos laikymosi veiksmas
Veikti sąžiningai ir sąžiningai
Vertinkite abipusį pasitikėjimą ir pagarbą
Skatinti darbo jėgos įvairovę ir kultūrinį dėkingumą
Poreikis saugoti ir rūpintis bendruomene bei jos aplinka

500353205